Да спестим още от дизела - и не само

сп. Строителна техника, 2012, Бр. 4
04.10.2012

В трудната икономическа обстановка, когато пазарите са свити, а цените на материалите, консумативите и горивата растат, отново обръщаме поглед към съкращаване на разходите. Този път ще разгледаме възможността да намалим разходите за депониране на фракции в кариера чрез замяната на традиционния челен товарач с радиален транспортьор, предлагащ голям капацитет на депониране...

[✕]В трудната икономическа обстановка, когато пазарите са свити, а цените на материалите, консумативите и горивата растат, отново обръщаме поглед към съкращаване на разходите. Този път ще разгледаме възможността да намалим разходите за депониране на фракции в кариера чрез замяната на традиционния челен товарач с радиален транспортьор, предлагащ голям капацитет на депониране.

Използването на транспортьори с голям капацитет на депониране у нас е все още много рядко явление и едва ли ще бъде пресилено, ако кажем, че повечето българските фирми все още не познават ползите и предимствата от тази техника. Това се отнася особено за производителите на инертни материали, които разчитат на мобилни трошачни и пресевни машини.
Най-типичното приложение на тези транспортьори е разполагането им в производствена линия след мобилна челюстна или роторна трошачка. Особеност на тези трошачки е, че купът с материал, който се образува под главния им изходящ транспортьор, е с височина до 3 м. Това означава твърде малък капацитет на непосредствено депониран материал. Тази задача може да се реши чрез преместване на материала (обикновено на всеки час) чрез челен товарач на друго място в кариерата и образуване на депо. Има вариант трошачката да се премества периодично в посока назад, но натрупаното по този начин депо ще бъде с много малък капацитет, тъй като височината му няма да надхвърля 3 м.

По-доброто решение
Използването на конвейер с голям капацитет почти изцяло решава въпроса с депонирането на фракциите. Според вида и модела му той може да осигури, без да бъде местен един цял ден (в много случаи и повече дни), депониране на преработения материал в огромен куп, без да спира работата на трошачната или пресевната машина за преместване на материала и без ангажиране на челен товарач. Освен това този конвейер трупа чист материал в депото, а челният товарач понякога загребва и част от повърхността на работната площадка и замърсява фракцията. В същото време предлаганите понастоящем модели са мобилни (на вериги и/или колела) и могат лесно и бързо да се преместват от едно място на друго в кариерата.
За да видим и във финансово изражение предимствата на конвейера с голям капацитет, вземаме за пример Telestack TC421. Това е машина, произвеждана от водеща европейска компания, която предлага производителност до 400 т/ч, височина на единичен куп до 10,64 м и капацитет на единичния куп до 2220 куб. м (при използване на радиално-депониращия капацитет на лентата – до 3555 т при плътност 1,6 т/куб. м). За сравнение използваме челен товарач с кофа от 4 - 4,5 куб. м. В таблици  1 и 2 са представени детайлни данни и калкулации за притежаване и експлоатация на тези две машини при изпълнение на една и съща задача - депониране на готова фракция (данните и изчисленията са предоставени от Telestack Ltd. и са адаптирани за българските условия от Пауерскрийн-България ООД).
Крайното сравнение между двете машини показва, че всяко едно разходно перо: цена на придобиване, месечна вноска за плащане, месечни разходи за дизелово гориво, труд, техническа поддръжка и подмяна на износващи се компоненти, показва разлика в пъти, която е в полза на Telestack TC421. На месечна база използването на конвейера струва само 3075,35 евро, което е от 2,5 до 3,8 пъти по-малко от разходите за челен товарач, в зависимост от натоварването му (50% или 100%). Респективно на годишна база се постига спестяване на разходи в диапазона от 58 303,80 евро до 105 511,80 евро (виж таблица 3).
 

Данаил Николов

<< Обратно към новините