Агромах инвестира с размах

сп. Строителна техника, 2012, Бр. 1
01.03.2012

Не е силно казано, че модата на мобилните трошачки и сита в България бе въведена навремето от Пауерскрийн-България. Сега, когато тенденциите вървят в посока на връщане към стационарните инсталации на електричество, дружеството отново е на гребена на вълната. Доказателство за това са успешно изпълняваните нови проекти, между които от особено значение е този на Агромах...

[✕]Не е силно казано, че модата на мобилните трошачки и сита в България бе въведена навремето от Пауерскрийн-България. Сега, когато тенденциите вървят в посока на връщане към стационарните инсталации на електричество, дружеството отново е на гребена на вълната. Доказателство за това са успешно изпълняваните нови проекти, между които от особено значение е този на Агромах.

Погледната отгоре производствената база на Агромах ЕООД край с. Бело Поле, недалеч от Благоевград, изглежда като съвременно европейско предприятие за производство на инертни материали, асфалт, бетон и готови бетонови изделия. Това усещане се създава не толкова от синия флаг с жълтите звезди, окачен до националния трикольор на портала, а по-скоро от внушителните нови модерни съоръжения, способни да произведат за час стотици тонове готов продукт. Голямо впечатление прави мащабната стационарна трошачно-пресевна инсталация, проектирана, доставена и монтирана от Пауерскрийн-България. Тя е съставена от два клона – за преработка на скални материали и речна баластра. Технологичната линия за суха преработка е готова напълно и функционира повече от половин година. От миещата линия е завършена и работи първата част, а втората е в процес на изграждане – очаква се нейното финализиране до май т.г.

Сухо пресяване с влажно прахоподтискане
Инсталацията за трошене и сухо пресяване на скална маса е съставена от 18 главни съоръжения. Нейният максимален капацитет е до 250 т/ч. В началото е разположен 35-кубиков приемен бункер (облицовката от стомана Hardox) с вибрационен питател, където самосвали подават материал, предварително натрошен на размер до 150 - 200 мм (това се прави в кариерите на място чрез мобилни челюстни трошачки). Вторичното трошене се извършва от роторна трошачка Tesab 1012. Следва триплощна пресевна машина Powerscreen 20x6, чиито ситови повърхности са оборудвани с полиуретанови панели (това се отнася за всички пресевни машини тук). А както е известно ситовите плоскости от полиуретан осигуряват много по-дълъг експлоатационен живот от металните – към момента те бяха „навъртели” почти 2000 часа работа. Освен 0 - 16 мм Powerscreen 20x6 може да произвежда фракции за жп линии с размер 32 - 63 мм, както и 16 - 32 мм. В случай че такива не са необходими, целият поток над 16 мм се насочва към роторна трошачка Tesab 623 за допълнително претрошаване.
Към следващото триплощно хоризонтално сито Terex Cedarapids 6203 се подава материал до 16 мм, който се разпределя на фракции за асфалт: 0 - 4 мм, 4 - 8 мм, 8 - 12 мм и 12 - 16 мм, или за бетон: 0 - 2 мм, 2 - 4 мм, 4 - 8 мм и 8 - 16 мм. По своята технология на пресяване тази машина е уникална за България. При нея ходът на ситото при работа не е нито линеен, нито кръгообразен, а елипсовиден. Това позволява много прецизно пресяване, необходима е по-малка инсталирана мощност, а се прилага повече сила към материала. От своя страна формата и наклонът на елипсата могат да се регулират лесно за постигане на още по-висока ефективност в зависимост от големината на материала.
Достатъчно ниските емисии на прах са обезпечени от специални покривала върху конвейерите, както и от автоматичната прахоподтискаща система, която разпръсква вода в критичните точки на инсталацията.

Миеща инсталация със сух краен продукт
На втората технологична линия се преработва речната баластра. Нейната максимална производителност също е до 250 т/ч. В цялостен вид е съставена от 29 основни съоръжения, като на първият етап са монтирани повече от половината. И тук инсталацията започва с 35-кубиков приемен бункер с питател. Следва сито за предварително сортиране (скалпиране) тип Powerscreen Warrior 1400, което разделя постъпващата речна баластра (0 - 500 мм) на два потока. Едната фракция с размер 0 - 22 мм (естествен нетрошен речен материал) се насочва към триплощно миещо сито Powerscreen 16х5, което на свой ред измива и сортира материала на фракции 0 - 4 мм, 4 - 8 мм, 8 - 16 мм и 16 - 22 мм. Материалът 0 - 4 мм представлява суспензия от пясък, глина и вода. Ето защо той се подава към хидрокласификатор Powerscreen Trident II за отделяне на глината и получаване на чист пясък. И тъй като крайният продукт е все още мокър, той преминава през обезводняващo сито, оборудвано с полиуретанови панели с много фини отвори и използващо високочестотна вибрация – технология, която обичайно се спестява в България. Голямото предимство от намаляването на влажността до 3% в пясъка е изключително за крайния ползвател – плащайки 20 т пясък, той получава 20 т, а не 18 т (в другия случай двата тона вода ще изтекат от самосвала по време на транспортирането). Останалите фракции, получени тук - над 4 мм, са много подходящи за влагане в производството на готови бетонни изделия заради облата си форма.
Вторият поток с материал, излизащ от скалпиращата машина, е едрата речна баластра с размер 22 - 500 мм, подавана към челюстната трошачка Tesab 10570 – за разлика от „сухата” линия първичното трошене на речната баластра се извършва тук. Следва транспортна лента и буферен бункер. След тях е разположен конвейер с радиално движение, който се мести наляво и надясно в зависимост от това дали материалът от челюстната трошачка ще се ползва директно (позицията вдясно е за стифиране) или той ще продължи своята преработка по-нататък до по-малки фракции (ляво позициониране).
При втория етап на изграждане на технологичната линия за преработка на речна баластра след радиалния конвейер предстои монтаж на конусна трошачка, суха триплощна пресевна машина Powerscreen 16х5, трошачка с вертикален ротор, триплощна пресевна машина с миене Powerscreen 20х6, хидрокласификатор Powerscreen Trident II и необходимите за тях транспортни ленти.
Важно е да се отбележи, че всички транспортни, събирателни, рециркулационни и стифиращи конвейери са произведени в България, но са от висок клас. Техните метални елементи, в т.ч. пасарелки по цялата дължина от двете страни и отпред, са горещо поцинковани за по-дълъг срок на експлоатация. Това се отнася и за всички кабелни скари. Цялото управление на инсталацията е напълно автоматизирано и се управлява софтуерно.За клиента
Агромах ЕООД е създадено през 1995 г. и понастоящем в предмета му на дейност влиза богат набор от дейности. Дружество разполага с пет концесии за експлоатиране на находища на инертни материали. Изгражданата през последните 4 години производствената база до с. Бело Поле (общ. Благоевград) с трошачно-пресевна и миеща инсталация по своя капацитет (до 500 т/ч), е сред най-големите в страната. Тя може да произвежда 19 вида фракции, с които на практика да задоволи потребностите на всеки строителен проект. Перлата в короната е добиваният на кариера „Бучака” амфиболит, който се влага в производството на асфалтови смеси тип „сплит мастик” за износващия се слой на пътища и автомагистрали.
Освен това в производствената база функционира асфалтов смесител, бетонов възел, завод за готови бетонови изделия и сертифицираща лаборатория. Като цяло дружеството инвестира в техника от водещи марки като Powerscreen, Ammann, AME и др. За Агромах работят над 330 души.

Данаил Николов

<< Обратно към новините