Инертстрой-Калето се модернизира

сп. Строителна техника, 2011, Бр. 3
17.06.2011

Баластриерата до с. Брусен се намира съвсем близо до Мездра. През тази пролет собственикът й Инертстрой-Калето АД обнови голяма част от машинопарка там. Отдалеч се вижда и новата технологична линия за преработка на инертни материали, в характерния за Powerscreen зелен цвят...

[✕]

Баластриерата до с. Брусен се намира съвсем близо до Мездра. През тази пролет собственикът й Инертстрой-Калето АД обнови голяма част от машинопарка там. Отдалеч се вижда и новата технологична линия за преработка на инертни материали, в характерния за Powerscreen зелен цвят.

Инертстрой-Калето АД, Мездра, е основано през 1997 г. като РМД след приватизацията на бившето държавно предприятие „Калето”. През 2002 г. фирмата е изкупена от настоящите й собственици, които развиват дружеството и го превръщат в една от големите фирми в региона. Изпълнителният директор Тони Йорданов с гордост разказва за реализацията на проекта за технологична модернизация, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Той включва и съвременна инсталация за преработка на инертни материали, доставена от Пауерскрийн-България ООД. Производителността на новото оборудване е 100-120 т/ч, с което капацитетът на производство е увеличен пет пъти.

В началото е речна баластра
Материалът, който се подава към инсталацията, е с разнороден състав, като най-големите късове са големи до 200 мм. Той съдържа и глинени отмиваеми частици. Технологичната линия започва с приемен бункер, където баластрата се разтоварва директно от самосвал. Бункерът с обем 40 куб. м е оборудван с наклонена скара, отделяща камъните с размер над 150 мм. Разделен е на три секции, като всяка е оборудвана с вибрационен мотор. От бункера материалът попада на главна захранваща лента с регулируема скорост, която на свой ред го подава към стационарна триплощна пресевна инсталация Powerscreen, на базата на Chieftain 1700. Машината работи с електродвигател с мощност 74 кВт, като задвижването е електро-хидравлично. Пресевната инсталация се отличава и с хидравлично позициониране на работния наклон на ситовия възел, хидравлично обтягане на долните ситовите плоскости, бързосменна клиновидна система за странично изпъване на горната плоскост, удобни стълба и работна площадка.
Машината е оборудвана с патентован двулагеров, високоамплитуден ситов възел, който се маже с грес. Всяка ситова плоскост е с размери 4,8х1,55 м. Преди да достигне до самите сита, материалът се навлажнява в овлажняващ възел. Там той се превръща във вид на каша, която много по-лесно се разпределя по цялата дължина на ситовите нива и значително увеличава ефективността от измиването. На всяка ситова плоскост материалът преминава под разпръскващи дюзи и се промива с вода. Съответно под два от изходящите транспортьори се стифират фракции с размери 5 - 15 мм и 15 - 25 мм. Третият конвейер подава надгабаритната фракция за претрошаване. На свой ред суспензията от пясък и замърсена вода се събира във вана и чрез износоустойчив водопровод се насочва към хидрокласификатора Powerscreen Trident II.

Съвсем чист пясък
Powerscreen Trident II на пръв поглед изглежда като голяма вана (обем 12 куб. м). Основните му възли се задвижват от хидромотори, които чрез маркучи се захранват от хидравличната система на пресевната инсталация. Един от главните елементи тук е голямата стоманена серпентина, която избутва постъпващата от пресевната инсталация суспензия към перфорираните отцеждащите ведра, монтирани последователно на два големи барабана. Чрез лека турбуленция калта се задържа близо до водната повърхност и постепенно се изтласква настрани, където е поставена система от преливници. Отцеждащите ведра загребват пясък с вода и тъй като барабаните, на които са монтирани, се въртят много бавно, водата се оттича и в тях остава само пясък – почти сух с размери 0-5 мм.

Ролята на трошачката
От третия изходящ транспортьор на пресевната инсталация се получава надгабаритна фракция с размери над 25 мм. Тя попада в стационарна роторна трошачка Tesab 643, където материалът се редуцира до под 25 мм и отново се връща на главната захранваща лента към пресевната инсталация. Така цикълът се затваря изцяло.
Tesab 643 е мощна трошачка с коефициент на редукция 1:5 и производителност до 100 т/ч. Приемният й отвор е 600х450 мм, а максималният входящ размер на материала е до 200 мм. Машината разполага с вътрешна облицовка от високоманганова стоманена, която е двунабойна, с два напречни неподвижно фиксирани набойника (ударни прегради). Ударната плоча е шестребрена с три леви и три десни неподвижно фиксирани набойни ребра, оформящи смилаща люлка, където се извършва превъртане на материала за оформяне кубичността на зърното. Самият ротор (диаметър 1068 мм) е оборудван с три трошачни чука.


Модерна система за управление
За цялата технологична линия от машини и транспортьори е необходим само един оператор, благодарение на съвременната автоматизирана система за управление. Вложеният в нея софтуер е собствена разработка на Пауерскрийн-България ООД.
На компютърен екран (виж снимката горе) операторът следи всички работни процеси, в т.ч. процента на натоварване. Системата извършва самостоятелно диагностика и алармира за грешки и повреди в отделни компоненти. При авария цялата технологична линия може да бъде спряна с едно натискане на мишката. Като опция е възможно да се монтира и оптична везна, която да показва на екран моментната производителност на оборудването.

<< Обратно към новините