Рокдемо Бургас 2010

сп. Строителна техника, 2010, (Камиони, бр. 9)
09.11.2010

Първото по рода си в България изложение - демонстрация на сонди, трошачки, пресевни инсталации и земекопна техника, събра в кариера Горно Езерово над двеста представители на минния и кариерния бранш...

[✕]

Първото по рода си в България изложение - демонстрация на сонди, трошачки, пресевни инсталации и земекопна техника, събра в кариера Горно Езерово над двеста представители на минния и кариерния бранш.

 

 

Главните „виновници” за това събитие са фирмите Атлас Копко България ЕООД, Елтрак България ЕООД и Пауерскрийн-България ООД. Не може да не се отчете и любезното домакинство на Андезит ООД и Андела АД, които предоставиха кариерата си в Горно Езерово близо до Бургас като площадка за демонстриране работата на машините. Идеята за такъв тип представяне на техника се ражда преди 7 - 8 години, когато управителят на Пауерскрийн-България ООД Гюро Кралев оценява достойнствата на изложението Hillhead във Великобритания. Там водещи световни производители демонстрират в действие минна и кариерна техника в реални работни условия – нещо много по-различно и впечатляващо от обичайния за нашите условия формат, където машините са разположени върху асфалт като статични експонати на откритите панаирни площи. Освен удачните заемки от Hillhead Рокдемо Бургас 2010 имаше и свои местни специфики, които се оказаха много точни попадения на организаторите и които изненадаха приятно големия брой представители на над 110 фирми от добивната индустрия.

И… начало
В неочаквано топлия следобед на 23 септември зала Компас на луксозния хотел България в центъра на Бургас приюти участниците в събитието. В началото ги поздрави кметът на града Димитър Николов. След това всеки от тримата вносители на техника направи подробни презентации на предлаганото от тях оборудване. Основните акценти в „теоретичната” част бяха поставени върху конкретните марки и модели машини, които на другия ден щяха да бъдат демонстрирани. Лекторите стратегически подготвиха гостите на събитието за по-важната „практическа” част, като ги ориентираха в тънкостите и детайлите, които не биваше да остават незабелязани на следващата сутрин. Сериозно внимание бе обърнато на производителността, високото качество на инертните материали (особено на кубичността на формата) и икономически ефективното процентно разпределение на добиваните фракции по размери. Акцентирано бе и върху сравнително ниския разход на гориво на мобилните трошачни и пресевни инсталации, измерен опитно предишния ден.
По-късно вечерта участниците в рокдемото се събраха на официална вечеря, която се оказа особено ползотворна като комуникация между участниците и най-вече като затвърждаване на техните близки приятелски отношения.

Ден втори
В слънчевото и ясно утро на 24 септември многобройните гости бяха приветствани на кариера Горно Езерово лично от областния управител на Бургас Константин Гребенаров. Районът за демонстрации в кариерата бе ограден и разделен на пет демозони. На първата работна площадка от Пуерскрийн-България бяха разположили интересна конфигурация от мобилни трошачни и пресевни машини за производство на фракции за асфалт (160 т/ч). Линията се зареждаше атрактивно от дъмпер Caterpillar 730. От издигната рампа той изсипваше в захранващия бункер на роторната трошачка Tesab 1012T скална маса с размери 0-150 мм, предварително подготвен от челюстна трошачка. Преработеният материал попадаше в пресевна инсталация Powerscreen Chiftain 2100X, която на свой ред го насочваше в три направления: готова фракция 16-22 мм стифирана до машината, фракция 0-16 мм към следващата пресевна инсталация от същия тип и надгабаритен материал (повече от 22 мм) към вторичната трошачка Tesab623S. От изходящите ленти на втория Powerscreen Chiftain 2100X излизаха 4 фракции: 0 - 4 мм, 4 - 8 мм, 8 - 12 мм и 12 - 16 мм.

Пробиване с Atlas Copco 
Демозона 2 бе заета от ръчни и прикачни пробивни инструменти, хидравлични и компресорни станции от Atlas Copco. На 30-тонен верижен багер Caterpillar D325 LN бе монтиран хидравличен чук МВ1700 Dp (собствена маса 1,7 т), който атрактивно разтрошаваше скални блокове на малки отломки. Наблизо, в демозона 5, от Атлас Копко България бяха разположили осем различни модела мобилни пробивни машини. Те демонстрираха различни технологии за пробиване, използвани от шведския производител: с горен чук, с пневмоударник и Coprod, която комбинира предните две. Най-напред се изяви сондата ROC F9 със система Coprod. Характерно за пробиването по този метод е, че се постигат дълбочини и диаметри аналогични на машините с пневмоударник, но при значително по-нисък разход на гориво. Любопитен модел бе малката сонда ROC Т15, въведена от м.г. в гамата на Atlas Copco. Той работи с дистанционно управление и достига дълбочина до 9 м при диаметър до 45 мм.

Всичко за добива
Демозона 3 бе посветена на Елтрак България ЕООД и машини за разкривка, товарене, превозване, трошене и пресяване на скална маса, както и поддържащи дейностия, свързани с производството на инертни материали. От гамата на Caterpillar тук дефилираха хидравличните багери 330 D (работна маса 35 т) и 325 DLN (30 т) с монтиран хидравличен чук H130S. Компания им правеха 18-тонният булдозер D6N XL с тригнездов рипер и еднобандажният 12,5-тонен валяк CS 56. Два челни товарача - 962G (20 т) и 972Н (26,5 т), непрестанно обикаляха стифираните купове с фракции и с големите си кошове подпомагаха работата на останалото оборудване, като пренасяха материала там, където е необходим. По-големият челен товарач изигра важна роля в оформянето на пресеченото трасе, върху което дъмперът Caterpillar 730 (полезен товар 28,1 т), показа по много впечатляващ начин за какво служи съчленената рама, преодолявайки с лекота всички препятствия по пътя си. Ефективно трошене на скална маса бе демонстрирано с мобилната челюстна трошачка Hartl PC 1265J с производителност до 300 т/ч, както и с роторната Hartl PC 1270I (до 250 т/ч).
От Елтрак България обърнаха внимание на факта, че повечето машини на демонстрацията, в т.ч. Atlas Copco, Powerscreen и Hartl Powercrusher, работят с дизелови двигатели Caterpillar, което е доказателство за тяхната надеждност и голям експлоатационен ресурс.

Лесен начин за трошене на труден материал
На последната, пета демозона Пауерскрийн-България бяха конфигурирали много интересна линия от мобилни машини за производство на инертни материали за бетон (240 т/ч). Тя е особено подходяща за преработка на трудни материали като андезит или базалт при сравнително ниски разходи. В началото й бе разположена машина за предварително сортиране на взривената скална маса Powerscreen Warrior 1400, която отделя още в първата фаза на скалпиране готови фракции 0 - 40 мм и 40 - 120 мм. Скалните отломки с размери над 120 мм тя подаваше към челюстна трошачка Pegson XR400, конусна трошачка Pegson Maxtrak 1000 и пресевна инсталация Powerscreen Chiftain 2100X, от чиито изходящи транспортьори се получаваха фракции 0 - 5 мм, 5 - 15 мм, 15 - 25 мм и над 25 мм. Любопитно за участниците в демонстрацията бе да видят със собствените си очи, че готовият продукт, минал през конусната трошачка, определено е с кубична форма.

Данаил Николов

<< Обратно към новините