Индекси на строителната продукция през януари 2023 г.

13.03.2023

Индекси на строителната продукция през януари 2023 г.

През януари 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 0.8% над равнището от предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

[✕]


 

Календарно изгладените данни показват намаление от 0.4% на строителната продукция през януари 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г.
 
През януари 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като увеличението при гражданското/инженерното строителство е с 1%, а при сградното строителство - с 0.8%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2023 г. се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство с регистрирано намаление от 3.1%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.6%.

<< Обратно към новините