Зимна прогноза за строителния сектор в България

26.01.2023

Зимна прогноза за строителния сектор в България

Излязоха данните от зимния доклад на Института за икономическа политика за развитието на строителния сектор в страната.

[✕]


 

С оглед на очакваното забавяне на икономиката през 2023 г. строителният сектор в България е вероятно да бъде засегнат от продължаващата политическа нестабилност, която може да постави под риск реформите в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и ще забави изпълнението на оперативните програми.
 
На този фон експресните оценки за миналата година показват, че общата строителна продукция ще отчете положителен ръст главно поради импулса в жилищното строителство и по-доброто от очакваното представяне на нежилищното. Прогнозите за 2023–2024 г. са за забавяне в тези сегменти за сметка на гражданското строителство, което се очаква да нараства с по-бързи темпове.
 
Това са част от основните послания в зимния доклад на Института за икономическа политика за развитието на строителния сектор в страната, изготвен в рамките на партньорството с Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството, в която членуват изследователски организации от осем държави в Югоизточна и Източна Европа, включително България.

<< Обратно към новините