TRATON GROUP продаде над 300 000 автомобила за работа през 2022 г

23.01.2023

TRATON GROUP продаде над 300 000 автомобила за работа през 2022 г

TRATON GROUP отбеляза рекордни продажби на единица автомобили през 2022 г. Групата е продала повече от 300 000 превозни средства за първи път въпреки значителното въздействие на продължаващото напрежение върху веригите за доставки.

[✕]Това важи особено за производството в MAN Truck & Bus, спряло за няколко седмици. По-високи стойности са отчетени, както в бизнеса с камиони, така и в бизнеса с автобуси. Със 305 500 (2021: 271 600) превозни средства, продажбите на TRATON GROUP в световен мащаб са с 12% по-високи в сравнение с предходната година. Без да се вземе предвид първата пълна годишна консолидация на Navistar, продажбите на единици на TRATON GROUP биха намалели със 7%.

Увеличението на продажбите на единици се дължи отчасти на 10% увеличение в бизнеса с камиони, с 254 300 (2021: 230 500) продадени превозни средства. Водени от продажбите на единици в Северна Америка, продажбите на автобуси в световен мащаб нараснаха с 57% до 29 600 (2021: 18 900) превозни средства поради консолидацията. Единичните продажби на ванове MAN TGE възлизат на 21 600 (2021: 22 200) автомобила, което е спад от 3% на годишна база.

Марките на TRATON GROUP са били рестриктивни при приемането на нови поръчки заради факта, че са имали почти толкова предварителни поръчки, колкото е капацитетът за производство за цялата година, а друг фактор е трудността за прогнозиране на по-нататъшното развитие на разходите за енергия и закупени компоненти .

TRATON GROUP регистрира спад от 7% на входящите поръчки, които възлизат на 334 600 (2021: 360 000) превозни средства през 2022 г. Входящите поръчки на камиони са намалели с 10% до 274 300 (2021: 305 700) превозни средства. Бизнесът с автобуси, от друга страна, отбеляза значително увеличение на входящите поръчки, които нарастват с 45% до 32 300 (2021: 22 200) превозни средства. Всички марки на TRATON GROUP успяват да увеличат значително своите входящи поръчки за автобуси през 2022 г.

Входящите поръчки за ванове MAN TGE са намалели с 12% до 28 000 (2021: 32 000) превозни средства. Съотношението на входящите поръчки на групата към нейните единични продажби, е било 1,1 (2021: 1,3).
Кристиан Левин, главен изпълнителен директор на TRATON GROUP: „2022 г. беше година, помрачена от войната в Украйна. Тази война оказа неблагоприятно въздействие и върху нашите бизнес дейности, и доведе до допълнително напрежение върху нашите вериги за доставки, които вече изпитваха затруднения в резултат на пандемията от COVID-19. Нашата марка MAN беше особено засегната от тези трудности. Толкова съм горд, че въпреки тези необикновени предизвикателства нашите клиенти остават лоялни към нас и заедно с нашия екип успяхме да увеличим продажбите на единици на Групата и дори да отбележим нов рекорд за всички времена: за първи път в историята, нашите марки продадоха повече от 300 000 автомобила за една година. Всъщност тази цифра можеше да бъде дори по-висока без обтегнатите вериги за доставки, което означава, че за съжаление не успяхме да задоволим общото търсене на нашите клиенти за иновативни камиони с по-добра горивна ефективност толкова бързо и напълно, колкото се стремим. През 2023 г. ще се съсредоточим върху това да разчистим запълнените ни книги с поръчки и да подкрепим бизнеса на нашите клиенти с най-новите технологии.“

Марките на TRATON GROUP

Единичните продажби на камиони и автобуси на Scania спадат с 6% до 85 200 (2021: 90 400) превозни средства през 2022 г. Продажбите на камиони са намалели със 7% до 80 200 (2021: 85 900) превозни средства, докато единичните продажби на автобуси нарастват с 13% на годишна база година до 5000 (2021: 4400) превозни средства. Scania е била изключително рестриктивна при приемането на нови поръчки, което означава, че нейните входящи поръчки възлизат на 82 100 (2021: 116 800) превозни средства в края на годината, или спад от 30%.

MAN Truck & Bus отбелязва спад на общите си продажби само с 10% до 84 500 (2021: 93 700) превозни средства, въпреки спирането на производството в продължение на шест седмици в заводите за камиони в Мюнхен и Краков, както и спирането на производството в други обекти на MAN.

Докато продажбите на камиони са намалели с 13% до 58 100 (2021: 66 800) превозни средства, единичните продажби на автобуси са с 4% по-високи от предходната година при 4 800 (2021: 4 600) превозни средства. Единичните продажби на ванове MAN TGE достигат 21 600 (2021: 22 200) превозни средства, с 3% по-малко в сравнение с предходната година. Входящите поръчки на MAN Truck & Bus възлизат на 109 700 (2021: 143 500) превозни средства, което е спад от 24% на годишна база, тъй като компанията е била също толкова рестриктивна при приемането на допълнителни поръчки.

Navistar е консолидиран в TRATON GROUP от 1 юли 2021 г. Той отчита продажби на единици от 81 900 превозни средства през 2022 г. с 69 100 продадени камиона и 12 800 автобуса. Входящите поръчки на Navistar възлизат на 86 000 автомобила.

Продажбите на Volkswagen Truck & Bus са намалели с 6% до 54 100 (2021: 57 400) превозни средства през 2022 г., основно в резултат на по-слабото търсене в Бразилия. Продажбите на камиони са намалели с 11% до 47 100 (2021: 52 800) превозни средства. За разлика от това, автобусният бизнес на компанията нараства с над 50% на годишна база със 7100 (2021: 4600) продадени превозни средства. Входящите поръчки остават на нивото от предходната година с 57 000 (2021: 57 200) превозни средства.

<< Обратно към новините