Министър Шишков се срещна с представители на строителния бранш

28.11.2022

Министър Шишков се срещна с представители на строителния бранш

Въпроси, свързани с индексацията на договорите за строителство бяха във фокуса на срещата на министър Шишков с представители на Камара на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища“.

[✕]


 

По време на срещата министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков заяви, че ще поиска от „Български ВиК холдинг“ ЕАД и от ВиК операторите да сключат споразумения до края на ноември за индексация на обектите, отнасящи се за европейско съфинансиране. „Същото съм поискал и от Агенция „Пътна инфраструктура“, и от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД“, заяви арх. Шишков.

„По този начин се надявам възможно най-бързо фирмите изпълнители на строителни обекти да получат средствата за индексация, защото те реално са изразходили тези пари и в условията на сериозна инфлация са работили по обектите“, обясни на срещата министърът. Той апелира и Управляващият орган на ОПРР да работи по-активно за решаване на въпросите, свързани с индексацията на договорите на строителните фирми – бенефициенти по програмата.
 
За изчистване на въпроса, свързан с индексиране на изпълнените договори за строителство Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предложи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.
 
Министър Шишков проведе работна среща и с представители на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. В нея участва и заместник-министър Десислава Георгиева. С представителите на двете браншови организации регионалният министър обсъди широк кръг въпроси, свързани с прилагането на Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради и възможностите за прецизиране на някои текстове и срокове. Коментирани бяха също темите за напредъка по въвеждането на дигитализацията на строителния процес, предстоящите промени в законите за устройство на територията, за обществените поръчки и др. Министър Шишков представи и детайли около строителството на национална детска болница и други големи инфраструктурни проекти.

<< Обратно към новините