TRATON GROUP с продажби от 18 млрд. евро за шестмесечието на 2022 г.

28.07.2022

TRATON GROUP с продажби от 18 млрд. евро за шестмесечието на 2022 г.

TRATON GROUP се представи добре през първата половина на 2022 г. в изключително предизвикателна среда.

[✕]


 

Компанията усеща положително въздействие от разрастващия се бизнес с услуги и успеха на своята стратегия за увеличаване на глобалния си отпечатък чрез навлизане на северноамериканския пазар, продължавайки положителната тенденция от първото тримесечие.

При около 164 200 превозни средства, входящите поръчки през първата половина на 2022 г. са намалели с 4% на годишна база. Въпреки че продажбите на единици бяха повлияни от продължаващите затруднения в доставките и спирането на производството в MAN Truck & Bus, свързано с войната в Украйна, продажбите на единици са се повишили с 9% до около 137 300 автомобила през първите шест месеца на годината поради консолидацията на Navistar . Приходите от продажби са нараснали с 32% до 18 милиарда евро.

Оперативният резултат на TRATON GROUP е 661 милиона евро, което е увеличение с 206 милиона евро на годишна база. Коригираният оперативен резултат обаче е с 330 милиона евро по-нисък в сравнение с предходната година - 798 милиона евро, поради значителни ефекти от продължаващите затруднения в доставките, произтичащото от това по-ниско използване на капацитета и увеличените цени на доставките.

Корекциите от 137 милиона евро през първата половина на 2022 г. включват основно обезщетения за загуби във връзка с войната в Украйна. През отчетния период за 2021 г. корекциите на оперативния резултат включват разходи за преструктуриране на MAN Truck & Bus в размер на 672 милиона евро.

Кристиан Левин, главен изпълнителен директор на TRATON GROUP: „Справяме се с много големи предизвикателства: въпреки че наличността на полупроводници и други ключови компоненти бавно се подобрява, тя все още не се е върнала към нормалното състояние. В същото време суровините и енергията стават по-скъпи, а логистичните ресурси са ограничени. Независимо от това, нашата група става все по-умела в справянето с тази ситуация — упоритата ни работа, за да стигнем дотам, се отплаща. И дори във времена на икономически затруднения, ние не губим от поглед това, което има значение за нас: да помогнем трансформацията на нашата индустрия към по-устойчиво бъдеще.

Напредъкът на TRATON GROUP в тази област през първата половина на годината е наистина забележителен. Нашето съвместно предприятие за бързо зареждане на търговски превозни средства в Европа е в ход, Scania представи първия си електрически камион за регионални операции на дълги разстояния, а производството на е-камиони в MAN трябва да започне по-рано от първоначално планираното. Volkswagen Truck & Bus вече има успешно електрическо превозно средство на пазара със своя камион e-Delivery, докато електрическият училищен автобус на Navistar от серията CE показва как изглежда устойчивата и безопасна мобилност в ежедневието.“

Електрическите автомобили за работа с батерии не могат да станат предпочитано решение за транспорт на дълги разстояния, освен ако инфраструктурата за бързо зареждане не бъде изградена възможно най-скоро. TRATON GROUP наскоро достигна крайъгълен камък в тази област с основаването на съвместното предприятие „Commercial Vehicle Charging Europe“ заедно с Daimler Truck и Volvo Group. В момента почти няма места за зареждане на електрически тежкотоварни камиони или автобуси, които да са достъпни за обществеността. Съвместното предприятие възнамерява да установи и управлява най-малко 1700 точки за зареждане със зелена енергия в Европа през следващите пет години.

TRATON GROUP систематично привежда в съответствие портфолиото на своите марки, за да се съсредоточи върху електрическите превозни средства с батерии. В светлината на това MAN също превключва нова предавка в разширяването на собственото си портфолио. Производството на тежкотоварни е-камиони в Мюнхен трябва да започне в началото на 2024 г., почти година по-рано от първоначално планираното. През първата половина на годината MAN представи за първи път в Нюрнберг и близък до производството прототип на своя нов електрически камион.

Освен това, марките TRATON GROUP са предприели важни стъпки, за да проправят пътя към технологията с батерии през първите шест месеца на годината. Scania отвори лаборатория за батерии, където могат да се извършват до 170 теста едновременно на батерийни клетки, модули и пакети. От началото на 2025 г. MAN ще произвежда високоволтови батерии за електрически камиони и автобуси в големи серии в своя завод в Нюрнберг. Компанията ще инвестира около 100 милиона евро през следващите пет години, за да превърне това в реалност и планира да разшири производствения си капацитет до повече от 100 000 батерии годишно.

TRATON GROUP очаква единичните продажби на всички превозни средства (включително вановете MAN TGE) да се увеличат неначително през фискалната 2022 г., за разлика от рязкото увеличение, което първоначално бе прогнозирано. Но все още се очаква приходите от продажби да се увеличат много рязко. Прогнозата за коригираната оперативна възвръщаемост на продажбите остава непроменена - между 5,0 и 6,0%. Тази прогноза включва ефектите от печалбата от разпределението на покупната цена на Navistar.

Въпреки това остава невъзможно да се предвиди с достатъчна сигурност въздействието на по-нататъшния ход на войната в Украйна. Поради това остава рискът, че докато този конфликт се развива, той може да има отрицателно въздействие върху оперативните дейности на TRATON GROUP. Това също може да доведе до допълнителни затруднения във веригата за доставки.

<< Обратно към новините