Правилният начин с MB Crusher

20.06.2022

Правилният начин с MB Crusher

Рециклирането на асфалтови отпадъци е решение на проблемите с недостига на материали.

[✕]


 

Снабдяването с материали в строителната индустрия и тяхното управление бързо се превръща в проблем поради недостига на самите материали и нарастващите разходи. Например нека поговорим за асфалта: колко километра нови пътища се строят в момента, колко нови проекти трябва да бъдат финансирани и колко пътища се поддържат?
 
Поддръжката и ремонтът на пътната мрежа с цел предотвратяване на повредите по превозните средства не е лесна задача. Изграждането на нови пътища и подобряването на съществуващите такива изисква наличието на множество материали.
 
Дейностите по поддръжката на пътищата включват премахване на стария асфалт и полагане на нов слой. Рециклирането на старите материали изисква време за разбиването и смачкване на всичко до използваем размер. Въпросът е: как да ускорите този процес?
 
В Австрия компания, която се занимава с преместване на земна маса и логистика, притежава стационарна база за производство на чакъл и пясък. Междувременно в своя център за рециклиране те събират и рециклират C&D отпадъци (от строителство и разрушаване) и асфалт от своите строителни обекти, и го използват като рециклиран материал. За да направят това, те инсталират трошачна кофа BF80.3 на своя багер, заменяйки стационарната им трошачка, като по този начин се възползват от практичността на подвижната технология. Възможността на компанията да произвежда материал с различни размери, с независима и опростена поддръжка на работните съоръжения, също намалява разходите и спестява време.

Ако смятате, че асфалтът може да се рециклира многократно и че мелиорираната асфалтова настилка (RAP) е подходяща за райони с натоварен трафик, защото прави пътищата по-издръжливи, тогава можете да разберете и избора на следващата компания, която използва трошачна кофа MB-L160, прикачена към челен товарач Caterpillar 924G, за обработка на огромни количества асфалт. Ако трябва да прокарате асфалтовите плочи през стационарна трошачка, тя може да засече, да спре да работи за дълго време. От друга страна, челюстната трошачка на MB прави всичко по-опростено и по-лесно.
 
Друг основен проблем с пътната инфраструктура е поддръжката на пътищата. Колко щети могат да създадат пукнатини или дупки за превозните средства и да застрашат безопасността? Поради тази причина, за да съкрати времето за поддръжка и да намали разходите, компания за пътни ремонти инсталира трошачна кофа MB Crusher MB-L200 на своя минитоварач Manitou, като по този начин рециклира натрошения асфалт и го използва повторно за поддръжка на пътища.
 
Рециклирането на асфалт осигурява на компаниите, общините и тези, които управляват пътищата, няколко предимства. Рециклирането на материали означава намаляване на разходите за закупуване и изхвърляне на отпадъци, а също и по-малко зависимост от стационарно производствено предприятие. Освен това рециклирането на натрошен асфалт е добро за околната среда, тъй като намалява парниковите газове и ограничава използването на невъзобновяеми природни ресурси като чакъл, пясък и камъни.
 
Раздробяването на материали с работните съоръжения на MB е дори по-лесно от очакваното. Както напомня клиентът на MB Crusher от Австрия: „Голямото предимство е, че трошачната кофа е лесна за транспортиране, особено при труднодостъпни строителни обекти, пътни работи в планините или отдалечени места. Нейната многофункционалност позволява да направите повече от това, което обикновено бихте могли. Следователно, може да увеличите стойността на работата и на строителните обекти, като същевременно зачитате околната среда.”
 
Изборът на правилния начин често е по-лесен, отколкото си мислите.

<< Обратно към новините