Националният протест на превозвачите на 18 май няма да пречи на придвижването на учениците и работещите

13.05.2022

Националният протест на превозвачите на 18 май няма да пречи на придвижването на учениците и работещите

Обединеният транспортен бранш се отнася отговорно към провеждането на държавните зрелостни изпити.

[✕]


 

Протестът на 18 май 2022 г., който Обединеният транспортен бранш ще проведе, няма за цел и ще избегне по всякакъв начин възпрепятстването на движението и на пътуването на учениците до училище и на работещите до техните работни места, заявиха превозвачите. Ще бъдат предприети стъпки, за да се избегнат затруднения на хилядите зрелостници, които в същия ден трябва да положат държавен зрелостен изпит по български език и литература.
 
Исканията на превозвачите са свързани с облекчаване на цените за всеки български граждани и са в негов интерес. Според тях, както правото на образование и работа са защитени от Конституцията, така и правото на протест. Представителите на транспортния бранш спазват всички права на гражданите, както и законите на Република България. „Ние спазваме и принципа на диалогичност и откликваме на молбата на министъра на образованието акад. Николай Денков за проявяване на разбиране и съдействие. Това е още един пример за това, че общи и добри решения се намират само с диалог“, коментират представителите на транспортния бранш.
 
За 18 май ще бъде създадена организация и всички граждани ще бъдат информирани за точките и часовете на протест, за да предвидят възможностите си за транспорт. В средствата за масова информация, в социалните медии и в официалните интернет страници на организациите и компаниите, които вземат участие, ще бъде обявена информация, която да улесни пътниците.

<< Обратно към новините