Индекси на строителната продукция през март 2022 г.

10.05.2022

Индекси на строителната продукция през март 2022 г.

По предварителни данни през март 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,4% под равнището от предходния месец.

[✕]


 

Календарно изгладените данни показват увеличение от 1,6% на строителната продукция през март 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 г.
 
През март 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията както от сградното строителство, така и от гражданското/инженерното строителство намалява с 0,4%.
 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през март 2022 г. се определя от положителния темп при сградното строителство с регистрирано увеличение от 4,2%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление с 1,6%.

<< Обратно към новините