TRATON GROUP ще инвестира 2,6 млрд. евро в е-мобилност до 2026 г.

16.03.2022

TRATON GROUP ще инвестира 2,6 млрд. евро в е-мобилност до 2026 г.

TRATON GROUP засилва прехода си към автомобили за работа, задвижвани от алтернативни задвижвания и затова планира да инвестира 2,6 милиарда евро в изследвания и разработки за електрическа мобилност до 2026 г.

[✕]Преди това установеният бюджет за тази цел беше 1,6 милиарда евро до 2025 г. В същото време TRATON намалява инвестициите си в конвенционални задвижвания.

Кристиан Левин, главен изпълнителен директор на TRATON GROUP, заяви: „Заедно със своите брандове, TRATON GROUP ще поеме водеща роля в устойчивия транспорт. Ето защо ние последователно съгласувахме планирането за следващите пет години, за да се съсредоточим върху батерийните електрически задвижвания. Тези задвижвания очевидно са най-екологичното, най-бързото и най-достъпното решение за нашите клиенти, дори за превоз на дълги разстояния, въпреки че водородът може да се окаже полезно допълнение в определени ниши.

Тъй като камионите се зареждат предимно по време на пикове в предлагането и спад в търсенето, натоварването на електрическата мрежа ще бъде умерено силно. Ето защо трябва да се съсредоточим върху създаването на инфраструктурата, от която толкова спешно се нуждаем. Създаването на мрежата за бързо зареждане за леки автомобили също предлага уникална възможност за синергии.”

Чистите електрически камиони на батерии имат явно предимство пред своите водородни аналози: три четвърти от изходната енергия се използва за захранване на електрическите превозни средства, в сравнение с една четвърт за водородните. „Ето защо нашият приоритет е инвестирането в изцяло батерийни електрически превозни средства (BEV). Нашата цел е 50% от нашите камиони за превози на дълги разстояния да бъдат с нулеви емисии до 2030 г. – при условие че са налице съответните регулаторни механизми и инфраструктура.“, добяви Левин.

TRATON GROUP възнамерява да работи с Daimler Truck и Volvo Group за създаване на обществена мрежа за зареждане на батерийни електрически тежкотоварни камиони и автобуси като част от едно съвместно предприятие. Всички партньори вече подписаха обвързващо споразумение в края на 2021 г., което подлежи на антитръстови одобрения. Планът е да се инсталират най-малко 1700 високоефективни точки за зареждане на зелена енергия в цяла Европа в рамките на пет години след създаването на съвместното предприятие.

<< Обратно към новините