TRATON GROUP с продажби за над 30 млрд. евро през 2021 г.

15.03.2022

TRATON GROUP с продажби за над 30 млрд. евро през 2021 г.

TRATON GROUP отчете солидни печалби през 2021 г. в предизвикателната пазарна среда, постигайки рязко увеличение на приходите от продажби на годишна база, както и на коригирания си оперативен резултат.

[✕]


 

Приходите от продажби нарастват с една трета до 30,6 милиарда евро (2020 г.: 22,6 милиарда евро). Резултатът е благодарения на силния бизнес с камиони, сервизния бизнес и интеграцията на новото дъщерно дружество Navistar. Коригираният оперативен резултат от 1,6 милиарда евро рязко нараства спрямо цифрата от 135 милиона евро за предходната година.

Корекциите се отнасят до разходи във връзка с препозиционирането на MAN Truck & Bus, което намалява оперативния резултат с 696 милиона евро, както и разходи от 510 милиона евро в Scania във връзка с антитръстовите процедури на ЕС. Това води до коригирана оперативна възвръщаемост на продажбите от 5,2% (2020 г.: 0,6%) през 2021 г.

Кристиан Левин, главен изпълнителен директор на TRATON GROUP, заяви: „Трудностите при доставката на полупроводници и други части направиха 2021 година доста предизвикателна, въпреки общия икономически подем. Справихме се добре с тези предизвикателства. Нашата книга с поръчки никога не е била толкова пълна благодарение на 360 000 поръчки, които получихме през 2021 г.

Ясната ни цел е да гарантираме, че всички клиенти получават своите превозни средства възможно най-бързо. Ние ще предприемем важни стъпки в ключовите за нас стратегически области през 2022 г. Scania вече положи крайъгълния камък в Китай, най-големият пазар за камиони в света. В областта на алтернативните задвижвания и автономното шофиране също ще има развитие. MAN Truck & Bus има и нов, но изключително опитен екип, който насочва марката към устойчива рентабилност.”

Анет Даниелски, финансов директор на TRATON GROUP добавя: „Благодарение на минималното изоставане с поръчките и на перспективите за подобряване предлагането на полупроводници през втората половина на годината, започнахме 2022 г., чувствайки се уверени. Въз основа на това, продажбите и приходите от продажби на TRATON GROUP ще се увеличат през 2022 г. В зависимост от продължаващата несигурност на веригата за доставки, ние прогнозираме обоснована оперативна възвръщаемост на продажбите между 5,0 и 7,0% за TRATON GROUP.

Това зависи от по-нататъшното развитие на войната в Украйна и по-специално въздействието й върху веригите за доставки на TRATON GROUP и на глобалната икономика като цяло. Не може да се изключи, че ако конфликтът се разрастне, той може да има съществено отрицателно въздействие върху TRATON GROUP по отношение на позициониране, финансово състояние и резултати от операциите.“

<< Обратно към новините