Индекси на строителната продукция през ноември 2021 г.

11.01.2022

Индекси на строителната продукция през ноември 2021 г.

По предварителни данни през ноември 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,9% над равнището от предходния месец.

[✕]Календарно изгладените данни показват увеличение от 3,2% на строителната продукция през ноември 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
 
През ноември 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2,1%, а от сградното строителство - с 1,7%.
 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2021 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 3,3%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 3,1%.

<< Обратно към новините