Платени са над 0,5 млн. евро по програмите за трансгранично сътрудничество

18.11.2021

Платени са над 0,5 млн. евро по програмите за трансгранично сътрудничество

За последните десет дни са разплатени близо половин милион евро към бенефициенти, които изпълняват проекти по европейските програми за трансгранично сътрудничество към МРРБ.

[✕]За това информира ръководителят на Управляващия орган по програмите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова.
 
Данните показват, че към  момента с добри темпове се изпълняват трите Интеррег програми за трансгранично сътрудничество, в които страната ни участва – с Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония. Добрите финансови резултати са гаранция за изпълнение на целите по програмите, като за 2021 г. целите по правилото “n+3” са изпълнени изцяло, отчита заместник-регионалният министър.
 
Към момента по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Република Северна Македония 2014-2020 г. са сключени 73 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 19,9 млн. евро, което представлява 102,47% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи са в размер на 13,6 млн. евро, или 70% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи възлизат на 13,2 млн. евро или 68% от бюджетът. Извършени са плащания в размер на 14,7 млн. евро, което е 76% от общата стойност.
 
По програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. са сключени 99 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 37,4 млн. евро. Това представлява почти 110% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне. Верифицираните разходи са 21,7 млн. евро, или 64% от бюджета, а сертифицираните разходи възлизат на 21 млн. евро - 62% от бюджета на програмата. Извършени са плащания в размер на 23,7 евро, или 70% от общата стойност.

116 договора са сключени по програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 г. на обща стойност 31 млн. евро, което представлява 104,70% от общия бюджет с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи са в размер на 16,8 млн. евро или 57% от бюджета, а сертифицираните разходи възлизат на 16,2 млн. евро или 55% от бюджетът. Извършени са плащания в размер на 19,6 млн. евро, което е 65% от общата стойност.

<< Обратно към новините