Над 2,1 млрд. лв. са одобрени за разплащане ОПРР

04.11.2021

Над 2,1 млрд. лв. са одобрени за разплащане ОПРР

Общият размер на одобрените средства за разплащания на проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), достигна 2 102 330 493,35 лв. към 3 ноември 2021 г.

[✕]Тези средства представляват 67% от бюджета на програмата. От тях верифицираните разходи са в размер на 1 721 978 514,32 лв. или 55% от бюджета. Сертифицирани са 1 665 280 786,89 лв. или 53% от общата стойност.
 
От МРРБ съобщиха, че в последните дни ръководителят на Управляващия орган (УО) на ОПРР – заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова, работи усилено по компенсиране на забавените плащания към бенефициенти. Били са одобрени разплащания на стойност 10 089 563,39 лв., като от тях 7 683 729,28 лв. вече са по сметките на университети и общини.

Само за три дни – в периода от 1 до 3 ноември, УО на ОПРР верифицира и искания за плащане на обща стойност 30 045 602,99 лв., от които 7 569 941,94 лв. предстои да бъдат изплатени в близките дни.
 
Към 03.11.2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са сключени 755 договора, с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ 2 974 765 640,89 лв. (94,5% от бюджета на програмата).

<< Обратно към новините