Индекси на строителната продукция през август 2021 г.

13.10.2021

Индекси на строителната продукция през август 2021 г.

По предварителни данни през август 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,5% над равнището от предходния месец.

[✕]Календарно изгладените данни показват увеличение от 2,4% на строителната продукция през август 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
 
През август 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 0,7%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,4%.
 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през август 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство, с регистрирано увеличение от 3%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 2%.

<< Обратно към новините