Посрещане на предизвикателствата на променящата се строителна индустрия

11.10.2021

Посрещане на предизвикателствата на променящата се строителна индустрия

Производителите на строителна техника са изправени пред няколко предизвикателства, едно от които са постоянно нарастващите изисквания на клиентите и законодателите за подобрена ефективност и производителност.

[✕]

Предизвикателствата пред производителите на строителна техника се комбинират с постоянното желание на бизнеса за намаляване на общите разходи. Основните фактори за постигане на тези, на пръв поглед несъвместими цели, са процесите, обединяващи свързаността, автоматизацията и цифровизацията.
 
Производителите на оборудване се сблъскват с по-нататъшни законодателни промени с приемането на стандартите за емисиите на Етап V в Европа през 2019 г., водещи до нови изисквания за по-ниски нива на вредни емисии.  През 2019 г. за двигатели под 56kW и над 130kW в Европа се прие стандарт за нивата на отработени газове в съответствие с Етап V на ЕС, а за двигателите в по-популярния обхват 56-130kW стандартът влезе в сила през 2020 г.
 
Стандартът, съответстващ на Етап V на ЕС, включва много по-широка група двигатели и видове горива и такива с приложния в стационарно оборудване, като генератори и добивни машини.
 
В очакване на тези промени, голяма част от производителите на двигатели вече бяха започнали използването на филтри за твърди частици (DPF), селективна каталитична редукция (SCR) с добавка за дизелови отработени течности (DEF), като AdBlue, плюс рециркулация на отработените газове (EGR). Всички тези решения често изискват използване на специфични масла и смазочни материали заедно с горива с ниско съдържание на сяра, за да работят със системи за впръскване на гориво под ултра високо налягане.
 
Необходимостта от засилено последващо третиране на емисиите доведе до нужда от усъвършенстване на охладителните системи за системите за последваща обработка на отработени газове, тъй като голяма част от строителното оборудване работи с минимално физическо движение на въздуха.
 
Чрез използването на подобрени смазочни материали, такива като Texaco Delo, производителите са успели да удължат сервизните интервали, като по-голямата част от използваното оборудване вече може да работи поне 500 часа преди смяната на моторното масло. Хидравличната филтрация и подобренията в самите масла също допринасят за интервала за смяна на маслото до 500 часа, като в много случаи смяната на филтъра е вече след 2 000 часа.
 
По-щателните редовни ежедневни и седмични технически прегледи и подобрени смазочни материали като Texaco Delo и импрегнирани втулки също спомагат работното време на маслото да достига до 500 часа. Това е особено важно за бизнеса за отдаване на техника под наем, т.к. собствениците на оборудването могат да проявяват по-малко строгост относно спазване графиците за поддръжка.
 
Тъй като строителните машини стават все по-усъвършенствани, ролята на договорите за ремонт и поддръжка (R&M) е все по-голяма. Голяма част от контрактите включват редовно вземане на проби и анализ на моторни, хидравлични, трансмисионни масла и масла за крайни предавки, като често се прави оценка на износването на компонентите и цели механизми.
 
Планираната техническа поддръжка позволява на дилърите и собствениците на машини да имат достъп до голям обем информация, помагайки им да подсигурят надеждната работа на оборудването и да избегнат непредвидени разходи за престой.
 
Серията продукти Теxaco Delo са висококачествени моторни масла, проектирани да удовлетворяват последните изисквания на API и ACEA, а също и на топ спецификациите на производителите на дизелови двигатели за моделите, отговарящи на най-съвременните екологични изисквания на САЩ и ЕС. Сред тези масла ясно изпъква новата продуктова линия Texaco Delo 600 ADF, проектирана да намали значително замърсяването на филтъра за твърди частици за дизелови двигатели (DPF) и да удължи експлоатационния му живот до 2,5 пъти.
 
Texaco Delo 600 ADF с OMNIMAX™, патентована технология на Chevron, е първото моторно масло за тежкотоварни приложения, притежаващо способността да намалява драстично натрупването на сажди в DPF-филтрите, спомагайки за забележителна защита както на двигателя, така и на системата за отработени газове. Texaco Delo 600 ADF е формулирано само с 0,4% сулфатна пепел – много по-ниско от нормите на API и ACEA за 1% сулфатна пепел, и е подходящо за приложения както за камиони и автобуси, така и за строителна, земеделска и минна техника. Texaco Delo 600 ADF спомага да се намали драстично степента на замърсяване на DPF, което води до удължен живот и по-редки цикли на регенерация на филтъра, допринасяйки за подобрена с 3% икономия на гориво през целия експлоатационен срок на оборудването.
 
Приста Ойл Холдинг е оторизиран дистрибутор на Chevron и Texaco за България.
 
Вижте повече на www.prista-oil.com

<< Обратно към новините