Индекси на строителната продукция през юли 2021 г.

13.09.2021

Индекси на строителната продукция през юли 2021 г.

По предварителни данни през юли 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,9% под равнището от предходния месец.

[✕]Календарно изгладените данни показват увеличение от 0,8% на строителната продукция през юли 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.

През юли 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1,3%, а от сградното строителство - с 0,6%.
 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2021 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 3,5%, докато при сградното строителство се наблюдава намаление с 1,3%.

 

<< Обратно към новините