TRATON успешно приключва сливането с MAN SE

01.09.2021

TRATON успешно приключва сливането с MAN SE

Решението за прехвърляне на акции и сливането са вписани в Търговския регистър.

[✕]Резолюцията, която предвижда прехвърляне на акциите, притежавани от останалите акционери на MAN SE, към TRATON SE срещу заплащане на подходяща парична компенсация, е вписана в търговския регистър на TRATON SE.

Решението бе гласувано на годишното общо събрание на MAN SE, проведено на 29 юни 2021 г. Сливането на MAN SE с TRATON SE беше регистрирано по същото време, така че всички акции, притежавани от миноритарни акционери, са прехвърлени на TRATON SE.

Сливането между MAN SE и TRATON SE влиза в сила незабавно, като MAN SE престава да съществува като юридическо лице. Това означава, че TRATON SE успешно завършва процедурата по сливане с MAN SE.

В резултат на това, MAN Truck & Bus SE и Scania AB, по -специално, ще станат изцяло собствени дъщерни дружества на TRATON SE. Това дава възможност на TRATON да направи цялостната структура на Групата още по -ефективна, да задвижва управленските решения по-бързо и да намали административните разходи.

Паричното обезщетение е определено на 70,68 евро за обикновена и привилегирована акция и ще бъде изплатено през следващите няколко дни. Акциите на MAN SE скоро ще бъдат премахнати от борсите.

<< Обратно към новините