Индекси на строителната продукция през юни 2021 г.

10.08.2021

Индекси на строителната продукция през юни 2021 г.

По предварителни данни през юни 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,5% над равнището от предходния месец.

[✕]Календарно изгладените данни показват увеличение от 4,7% на строителната продукция през юни 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
 
През юни 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2,1%, а от сградното строителство - с 1,1%.
 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юни 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство, с регистриран ръст от 9,1%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1,5%.

<< Обратно към новините