Индекси на строителната продукция през май 2021 г.

12.07.2021

Индекси на строителната продукция през май 2021 г.

По предварителни данни през май 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2,4% под равнището от предходния месец.

[✕]Календарно изгладените данни показват увеличение от 4,6% на строителната продукция през май 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
 
През май 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 2,5%, а от сградното строителство - с 2,3%.
 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през май 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 8,8%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1,5%.

 

<< Обратно към новините