Индекси на строителната продукция през април 2021 г.

14.06.2021

Индекси на строителната продукция през април 2021 г.

По предварителни данни през април 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2,3% над равнището от предходния месец.

[✕]


 

Календарно изгладените данни показват увеличение от 15,7% на строителната продукция през април 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
 
През април 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 3,3%, а от сградното строителство - с 1,6%.
 
На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през април 2021 г. се определя от положителния темп както при гражданското/инженерното строителство с регистриран ръст от 21,5%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 11,5%.

<< Обратно към новините