Volvo Group в крак с климатичните цели

09.06.2021

Volvo Group в крак с климатичните цели

Климатичните цели на Volvo Group са в съответствие с това, което науката за климата счита за необходимо - да поддържа глобалното затопляне на максимум 1,5⁰.

[✕]Инициативите на Volvo Group за постигане на целите на Парижкото споразумение за климата вече са валидирани от Science Based Targets.

„Поели сме ангажимент да ръководим и да трансформираме нашата индустрия към по-устойчиво бъдеще“, казва Мартин Лундстед, президент и главен изпълнителен директор на Volvo Group.

През ноември 2020 г. Volvo Group се ангажира да установи междинни цели и курс към емисии на парникови газове с нетна нулева стойност най-късно до 2050 г. Тези цели са валидирани от SBTi.

„Volvo Group има най-амбициозните цели според SBTi в бранша, а нашата пътна карта е в съответствие с Парижкото споразумение. Насочили сме се и към целта от 1,5 градуса, що се отнася до емисиите от камионите и автобусите, които продаваме, и които съставляват по-голямата част от нашия бизнес “, казва Мартин Лундстед, президент и главен изпълнителен директор на Volvo Group.

Инициативата SBTi предлага на организациите две различни нива на амбиция в стремежа си да намали парниковите емисии. Стандартният ангажимент за ограничаване на глобалното затопляне под 2 градуса, а бизнес амбицията е за 1,5 градуса според Парижкото споразумение.

Volvo Group продължава напред в няколко области:

Volvo Group разработи свой собствен път към целта от 1,5⁰ C за камиони и автобуси, с целенасочено намаляване на емисиите с 40% на км превозно средство до 2030 година.

Целите на Volvo Group за непреки емисии обхващат приблизително 95% от продадените продукти. Това е водещо в бранша и доста над минималното изискване на SBTi от 67%.

Volvo Group се стреми да достигне нулеви нулеви емисии по веригата на стойност най-късно до 2040 г., десет години по-рано от ангажимента SBTi. Продуктите на Volvo имат среден живот от десет години във фазата на използване от клиентите. За да може целият подвижен автопарк да има нетни нулеви емисии до 2050 г., е необходимо всички продукти, доставени след 2040 г., да имат нетни нулеви емисии.

С 2019 г. като базова година, Volvo Group си поставя междинни цели, ще проследява и ще отчита непрекъснато напредъка си.

<< Обратно към новините