Индекси на строителната продукция през март 2021 г.

26.05.2021

Индекси на строителната продукция през март 2021 г.

По предварителни данни през март 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,2% над равнището от предходния месец.

[✕]Календарно изгладените данни показват увеличение от 11,2% на строителната продукция през март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.

През март 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 4,2%, докато от сградното строителство намалява с 1,1%.

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през март 2021 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението е с 15,5%, а при сградното строителство - с 8%.

 

<< Обратно към новините