Индекси на строителната продукция през февруари 2021 г.

12.04.2021

Индекси на строителната продукция през февруари 2021 г.

По предварителни данни през февруари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,2% над равнището от предходния месец.

[✕]


 

Календарно изгладените данни показват намаление от 4,2% на строителната продукция през февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
 
През февруари 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0,5%, а от сградното строителство - с 0,1%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през февруари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е със 7,8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,8%.

<< Обратно към новините