Volvo Group и Isuzu Motors заздравиха сътрудничеството си

01.04.2021

Volvo Group и Isuzu Motors заздравиха сътрудничеството си

Двете компании завършиха транзакцията на UD Trucks като част от стратегическия си алианс.

[✕]Volvo Group и Isuzu Motors завършиха транзакцията, с която Isuzu Motors придоби UD Trucks за корпоративна стойност от 243 милиарда йени, или приблизително 1,85 милиарда евро кеш, без задължения. Стратегическият алианс в рамките на превозните средства за работа между двете групи, целящ да увеличи възможностите в текущата трансформация на бранша, започва да функционира.

Очаква се транзакцията да има положително въздействие върху оперативните приходи на Volvo Group за второто тримесечие на 2021 г. от близо 195 млн. евро и да увеличи нетната парична позиция на Volvo Group с приблизително 1,85 милиарда евро.

Съюзът между Volvo Group и Isuzu Motors е създаден за изграждане на дългосрочни и стабилни отношения. Работата на алианса навлиза в следващата фаза на извличане на потенциални полезни взаимодействия в области, които ще включват:

Формиране на технологично партньорство, предназначено да използва допълнителните компетенции на страните, както в рамките на добре познатите, така и в новите технологии и за създаване на по-голяма база в подкрепа на инвестициите за технологии от световна класа.

Създаване на най-добрите дългосрочни условия за по-силен бизнес с тежкотоварни автомобили за UD Trucks и Isuzu Motors в Япония и на международните пазари чрез прехвърляне на собствеността върху цялостния бизнес на UD Trucks от Volvo Group към Isuzu Motors.

Проучване на допълнителни възможности за още по-широко и задълбочено сътрудничество в рамките на бизнеса с превозни средства за рабита в определени географски области, и продуктови линии за бъдещи градски логистични решения.

Проучване на сътрудничеството в областта на доставките и логистиката, използване на общи технологии, както и допълване на географския отпечатък и разширяване на обема на производство.

Volvo Group и Isuzu Motors ще създадат Съвместен офис на алианса, с централи, както в Япония, така и в Швеция, който ще бъде контролиран от Управителен съвет на Алианса, включващ президента на Isuzu Motors, изпълнителния директор на Volvo Group и други ключови ръководители от двете групи.

Алиансът се договаря да има минимална продължителност от 20 години и цели да отговори на възможностите и предизвикателствата на логистичната индустрия в бъдеще, увеличавайки стойността и ползите за клиентите и за обществото.

Приходите на UD Trucks за 2020 г. възлизат на 261 милиарда йени (приблизително 2,4 милиарда евро). Бизнесът оказва минимално положително въздействие върху оперативните приходи на Volvo Group за същия период.

<< Обратно към новините