Индекси на строителната продукция през януари 2021 г.

11.03.2021

Индекси на строителната продукция през януари 2021 г.

По предварителни данни през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,3% под равнището от предходния месец.

[✕]


 

Календарно изгладените данни показват намаление от 6,4% на строителната продукция през януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г.
 
През януари 2021 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1,8%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,7%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2021 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 11%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5%.

<< Обратно към новините