Индекси на строителната продукция през ноември 2020 г.

12.01.2021

Индекси на строителната продукция през ноември 2020 г.

По предварителни данни през ноември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,4% под равнището от предходния месец.

[✕]

Календарно изгладените данни показват намаление от 4,1% на строителната продукция през ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.
 
През ноември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 0,5%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,4%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е със 7,9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 1,2%.

<< Обратно към новините