Индекси на строителната продукция през октомври 2020 г.

09.12.2020

Индекси на строителната продукция през октомври 2020 г.

По предварителни данни през октомври 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,5% под равнището от предходния месец.

[✕]

Календарно изгладените данни показват намаление от 4,7% на строителната продукция през октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.
 
През октомври 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1,6%, а от гражданското/инженерното строителство - с 1,5%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 8,4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,5%.

<< Обратно към новините