Индекси на строителната продукция през септември 2020 г.

09.11.2020

Индекси на строителната продукция през септември 2020 г.

По предварителни данни през септември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,5% над равнището от предходния месец.

[✕]

Календарно изгладените данни показват намаление от 1,7% на строителната продукция през септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.
 
През септември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2%, а от сградното строителство - с 1,1%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през септември 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 5,8%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 4,1%.

<< Обратно към новините