Продажбите се движат с добри темпове

15.10.2020

Продажбите се движат с добри темпове

Редица компании, представители на световните марки у нас, реализираха сделки за доставката на строителни машини, които ще бъдат използвани на различни обекти в страната.

[✕]

Вече стана ясно и какво може да се очаква за в бъдеще, с перспектива след 2021 г. Предстоящата оперативна програма „Развитие на регионите“ (ОПРР) за периода 2021 - 2027 г. ще бъде с бюджет от над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три приоритетни оси.
 
Първата ще е за градско развитие и в нея ще бъде съсредоточен 6% от ресурса за европейския фонд за регионално развитие на национално ниво за проекти за градско развитие на десетте най-големи общини.
 
Втората приоритетна ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над 15 000 души. Третата приоритетна ос на програмата е за техническа помощ.
 
И нещо много важно за строителните компании и фирмите, предлагащи строителна техника – рехабилитацията на пътната инфраструктура също ще бъде сред приоритетните области на ОПРР 2021 - 2027 г.
 
В свое проучване Off-Highway Research съобщава, че в световен мащаб най-вероятно продажбите на строителна техника ще отбележат спад с 16%. Данните биха били много по-лоши, ако не беше Китай, където въпреки коронавируса се отчитат положителни резултати. Въпреки това Off-Highway Research смята, че растежът в продажбите на строителни машини на глобално ниво ще се върне през 2021 г.
 
Не забравяйте, че вече освен на хартия можете да четете сп. СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА и онлайн – при това напълно безплатно! Влезте на https://www.transport-press.bg/ или свалете приложението Bulgarian Transport Press за мобилни устройства от Google Play или Аpp Store.

 

<< Обратно към новините