Отново канят бизнеса да номинира участници в регионалните съвети за развитие

13.10.2020

Отново канят бизнеса да номинира участници в регионалните съвети за развитие

МРРБ стартира повторна процедура за избор на представители на бизнеса и юридически лица с нестопанска цел, за попълване на регионалните съвети за развитие в четири от шестте региона на страната.

[✕]

Първата покана към двата сектора бе обявена през август, като след проведените процедури и проверки единствено Южен централен и Югоизточен регион попълниха квотите за представители на групи на бизнеса и неправителствения сектор в регионалните съвети за развитие.
 
За Северен централен регион повторната процедура е за включване на представители на средния бизнес, съгласно категоризацията по чл. 3 от Закона за малките и средни предприятия. 
 
В Северозападен регион за планиране се очакват номинации за представители на малки (микро) и големи предприятия, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел от организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и агенции за регионално развитие.
 
В Североизточен регион  се очакват предложения за представители на средни и големи предприятия и НПО сектора.
 
В Югозападен район повторно ще избират представители на средни и големи предприятия.

<< Обратно към новините