Индекси на строителната продукция през август 2020 г.

12.10.2020

Индекси на строителната продукция през август 2020 г.

По предварителни данни през август 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1% под равнището от предходния месец.

[✕]

Календарно изгладените данни показват намаление от 4,9% на строителната продукция през август 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.

През август 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1,4%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,5%.

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през август 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 8,6%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,3%.

<< Обратно към новините