Индекси на строителната продукция през юли 2020 г.

11.09.2020

Индекси на строителната продукция през юли 2020 г.

По предварителни данни през юли 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,4% под равнището от предходния месец.

[✕]

Календарно изгладените данни показват намаление от 3,9% на строителната продукция през юли 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.
 
През юли 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1,1%, докато гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0,5%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през юли 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 6,2%, а при гражданското/инженерното строителство - с 0,7%.

<< Обратно към новините