COVID-19 възпрепятства ръста в строителството за 2020 г.

08.09.2020

COVID-19 възпрепятства ръста в строителството за 2020 г.

Въпреки че строителните дейности не бяха забранени по време на извънредното положение в България, ръстът на строителната продукция ще бъде сериозно затруднен от кризата, породена от COVID-19.

[✕]

Това сочат данните, публикувани от Института за икономическа политика (ИИП). Икономическата несигурност и нарастващата безработица се очаква да задържат увеличаващите се в последните години доходи на населението, което ще рефлектира и върху пазара на имоти в страната. От друга страна, при нежилищното строителство се очаква ръст вследствие от завършването на големи като брой и размер офис сгради.
 
Промишленото и логистичното строителство също се очаква да допринесат за ръст в сегмента. Гражданското строителство ще бъде задвижвано главно от изграждането на пътища и инфраструктура в сферата на комуналните услуги. Мащабното строителство на „Балкански поток“ от своя страна ще доведе до положителен ръст и в сектора на енергетиката през 2020 г. и 2021 г. Така общата строителна продукция се очаква да остане почти непроменена в реално изражение през 2020 г. (+0,3%), докато през 2021 г. се очаква да нарасне с 9,2%.
 
Публичните разходи за строителство ще издърпат сектора не само в България, но и в Хърватия, докато в останалите страни от Югоизточна Европа, покривани от Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството (Румъния, Русия, Словения, Сърбия, Турция и Украйна), перспективите за 2020 г. и 2021 г. са значително по-негативни.

 
 

<< Обратно към новините