НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. Строителна техника! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Канят бизнеса да номинира участници в регионалните съвети за развитие

19.08.2020

Канят бизнеса да номинира участници в регионалните съвети за развитие

МРРБ стартира процедура за избор на представители на бизнеса и юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие.

[✕]

Двата сектора имат право да излъчат по един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на регионалния съвет за развитие за съответния регион. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата може да се подават писмено заявление и съответните документи за участие в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

От страна на бизнеса в процедурата могат да участват представители на малки, средни и големи предприятия. Сред изискванията към тях са да са с регистрация на седалище в съответния регион за планиране, да са създадени най-малко 2 години преди подаването на заявление в процедурата и да са действащи към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор. Всеки заинтересован представител на посочените групи предприятия може да подаде само едно заявление.

От страна на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност право да излъчат членове имат организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и агенции за регионално развитие. Те също трябва да са регистрирани най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата и да са действащи в момента.

 

<< Обратно към новините