Лек ръст на строителната продукция в страната

09.07.2020

Лек ръст на строителната продукция в страната

По предварителни данни през май 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,3% над равнището от предходния месец.

[✕]

Календарно изгладените данни показват намаление от 14,1% на строителната продукция през май 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. Индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0,4%, а от сградното строителство - с 0,2%. На годишна база е регистриран спад на календарно изгладения индекс през май 2020 г. както при сградното строителство - с 16,6%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 10,5%.

<< Обратно към новините