НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. Строителна техника! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Отвориха офертите за изграждането на обходния път на Рудозем

03.06.2020

Отвориха офертите за изграждането на обходния път на Рудозем

Отвориха офертите на кандидатите за строителството на обходния път на град Рудозем и за инженеринг (проектиране и строителство) на виадукт при 134-ти км на път II-86 Средногорци – Рудозем. Второкласният път е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян.

[✕]

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще се изведе извън града и ще се улесни пътуването към бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти, съобщиха от АПИ. Индикативната стойност на обществената поръчка, която е разделена в две обособени позиции, е 9 325 054 лв. без ДДС.
 
Първата обособена позиция е за строително-монтажни работи на обходния път на гр. Рудозем, с обща дължина 2,41 км (от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530). Индикативна стойност е 6 565 054 лв. без ДДС.

Подадените оферти за позиция №1 са на:
- „Иса 2000“ ЕООД;
- ДЗЗД „Път Средногорци-Рудозем ГФ 2020“, с участници: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ФАРМВИЛ“ ЕАД;
- ДЗЗД „ПСИ път II-86“, с участници: „ПС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД;
- „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД.

Обходният път ще преминава по съществуваща улица в Рудозем и по ново трасе, което ще пресича река Чепинска и след него ще се включва чрез кръстовище към път II-86 Средногорци – Рудозем. Обходът ще има две ленти за движение по 3,75 м и два тротоара по 1,5 м. Ще бъдат изградени 7 подпорни стени и 5 укрепителни стени. Проектът предвижда реконструиране на съществуващото триклонно кръстовище при 132-ри км в кръгово кръстовище, ремонт на моста над р. Арда при 133-ти км, изграждане на нов мост над р. Чепинска при 134-ти км и преместване на инженерни мрежи – магистрален водопровод, електропреносни и телекомуникационни кабели.

Втората обособена позиция е за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при 134-ти км на обходния път на Рудозем, който ще е 200 м (от км 134+280 до км 134+480). Индикативна стойност е 2 760 000 лв. без ДДС.

Постъпилите оферти за позиция №2 са на:
- „Иса 2000“ ЕООД;
- „Грома Холд“ ЕООД.

Предвижда се част от първата обособена позиция да се финансира по Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

<< Обратно към новините