НСИ обяви индекса на строителната продукция

09.04.2020

НСИ обяви индекса на строителната продукция

Националният статистически институт (НСИ) обяви индекса на строителната продукция за февруари 2020 г.

[✕]

По предварителни данни през февруари 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,6% под равнището от предходния месец.
 
Календарно изгладените данни показват намаление от 1,1% на строителната продукция през февруари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.
 
През февруари 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 0,8%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,3%.
 
На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през февруари 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където спадът е с 2,4%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 0,8%.

<< Обратно към новините