НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. Строителна техника! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

ЕК с рамка за държавните помощи в пандемията

20.03.2020

ЕК с рамка за държавните помощи в пандемията

Европейската комисия прие Временна рамка, която ще позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19.

[✕]

Ако искате да четете списание ЛОГИСТИКА в електронен вариант, абонирайте се ТУК

Временната рамка позволява на държавите членки да гарантират, че всички видове предприятия имат достъп до достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на епидемичния взрив от COVID-19 и след него.

В рамката се предвиждат 5 вида помощ:

1) Преки безвъзмездни средства, избирателни данъчни предимства и авансови плащания;
2) Държавни гаранции за заеми, които дружествата са взели от банки;
3) Субсидирани публични заеми за дружествата;
4) Предпазни мерки за банките, които отпускат държавна помощ на реалната икономика;
5) Застраховане на краткосрочни експортни кредити.


Временната рамка ще спомогне подкрепата да бъде насочена към икономиката, като същевременно ограничава отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар.

В нея се съдържат редица предпазни мерки. Така например, тя обвързва субсидираните заеми или гаранциите, предоставени на предприятията, с мащаба на стопанската им дейност, като взема под внимание техните разходи за заплати, оборот или нужди от ликвидност, както и използването на публичната подкрепа за оборотния или инвестиционния капитал.

Рамката ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.

<< Обратно към новините