НСИ отчете ръст на строителството

10.03.2020

НСИ отчете ръст на строителството

Националният статистически институт (НСИ) отчете ръст на строителството през януари 2020 г.

[✕]

Ако искате да четете списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА в електронен вариант, абонирайте се тук.

По предварителни данни през януари 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,8% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват нарастване от 1,7% на строителната продукция през януари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г.

През януари 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2,3%, докато сградното строителство намалява с 0,2%.

На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през януари 2020 г. се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът е с 3,1%, а при сградното строителство - с 0,7%.

<< Обратно към новините