5,9% ръст при сградното строителство

13.01.2020

5,9% ръст при сградното строителство

Националният статистически институт отчете 5,9% ръст при сградното строителство на годишна база.

[✕]

Ако искате да четете списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА в електронен вариант, абонирайте се тук.

На годишна база увеличението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2019 г., се определя от положителния темп при сградното строителство, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 4,5%.

По предварителни данни през ноември 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,8% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 1,3% на строителната продукция през ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г.

През ноември 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1,4%, а от сградно строителство - с 0,4%.

<< Обратно към новините