НСИ отчита лек спад на строителството

10.10.2019

НСИ отчита лек спад на строителството

Националният статистически институт (НСИ) отчита лек спад на строителството през август 2019 г. в сравнение с предходния месец.

[✕]

По предварителни данни през август 2019 г. индексът на продукцията в сектор Строителство, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.2% под равнището от предходния месец. Календарно изгладените данни показват нарастване от 3.4% на строителната продукция през август 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г.

През август 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията при гражданското/инженерното строителство намалява с 1.6%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 0.8%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през август 2019 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 3.6%.

<< Обратно към новините