НСИ отчита ръст в строителството

12.09.2019

НСИ отчита ръст в строителството

Националният статистически институт (НСИ) отчита ръст в строителството през юли 2019 г.

[✕]

По предварителни данни през юли 2019 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонни данни , е с 1.7% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват нарастване от 4.3% на строителната продукция през юли 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г.

През юли 2019 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонни данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.6%, а от сградното строителство - с 1.0%.

На годишна база нарастването на строителната продукция през юли 2019 г., изчислено от календарни данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.8%.

<< Обратно към новините