НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. Строителна техника! Включете се в 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Ръстът в строителния сектор продължава

04.09.2019

Ръстът в строителния сектор продължава

Перспективите пред строителния сектор в България остават положителни вследствие на продължаващия ръст в сградното и инфраструктурното строителство. Това сочат данните, публикувани в ежегодния летен доклад на Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството.

[✕]

Инвестициите в жилищното строителство запазват своята привлекателност при засилено търсене на нови жилища в големите градове и повишаващи се цени. Положително влияние за сектора имат и нарастващите реални доходи съчетано с ниските нива на ипотечните кредити.

Ръстът в нежилищното строителство е подкрепен както от засиленото изграждане на нови офисни площи, така и от стабилното представяне на инвестициите в сгради в преработващата промишленост и складовите площи.

[✕]


Инфраструктурното строителство ще бъде задвижвано главно от финансираните с еврофондове проекти в пътното строителство и в подобряването на инфраструктурата на комуналните услуги.

Железопътното строителство, от друга страна, се очаква да бъде под потенциала си поради постоянното отлагане на старта на значителни по големина проекти в сегмента.

Така предвижданията за общата строителна продукция са да се увеличи с 5% през 2019 г. и с 4% през 2020 г. Наближаващият край на текущия програмен период на ЕС (2014 – 2020) също ще окаже своя ефект, като се очаква това да донесе ръст от 7% през 2021 г.

Тези положителни очаквания за развитието на строителния сектор в България са в унисон с прогнозите за останалите страни от Югоизточна Европа, които са част от летните доклади с прогнози на Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството.

Оптимистичните тенденции за развитието на бранша се отразиха благоприятно и на фирмите, занимаващи се с продажба на строителна техника. Редица компании сключиха успешни сделки и реализираха продажби на своите продукти. За първи път у нас бяха внесени и нови модели машини, някои от които вече работят по обектите.

През последните месеци се забелязва и друго, което също води до поводи за позитивизъм. Много от водещите световни производители засвидетелстваха своето доверие към българските дилъри. Бяха стартирани партньорства с чуждестранни компании, които вече имат своите нови официални представители в България.

За интерес на нашите читатели в следващите броеве на списанието ще обърнем повече внимание и на важните обществено значими проекти, които се изпълняват или предстои да бъдат реализирани в страната. Това ще бъде от полза както на търговците на машини, така и на фирмите изпълнители.

А дотогава приятно четене на списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА.

<< Обратно към новините