НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. Строителна техника! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Само автономни машини в мината – визията на Hitachi

13.05.2019

Само автономни машини в мината – визията на Hitachi

В началото на май Hitachi обяви официално своята визия за преминаване към автономни машини (без оператори) в мините чрез отворена, взаимно използваема партньорска екосистема.

[✕]

Hitachi Construction Machinery Group разработва автономния подход под наименованието Solution Linkage. Това е платформа,  която вече се използва от клиентите на Hitachi от строителния бизнес, но вече се насочва и към мините чрез компанията Wenco  International Mining Systems, част от групата на Hitachi. 

Solution Linkage е платформа, базирана на определени точни стандарти и се основава на три принципа: отворена иновация, взаимна използваемост и партньорска екосистема.

Като създава решения в съответствие със стандартите ANSI/ISA-95 и ISO за взаимна използваемост при автономните технологии, Solution Linkage избягва ограничаването на клиентите в рамките на един доставчик, а им дава свобода да използват технологии от предпочитани доставчици, независимо каква система за управление на машинопарка имат.

Ключовата способност за взаимна използваемост дава базата за опростена свързаност между системите за намаляване на работните прегради и спомага за пълна видимост по цялата верига на добавяне на стойност в мините. Клиентите, които използват Solution Linkage, могат да свързват автономно оборудване от различни производители към наличната инфраструктура за управление на машинопарка, производството и логистиката.

Важен елемент е партньорската екосистема, в която клиенти или трети страни, могат да подобряват отворената платформа на Hitachi, като предоставят успешно нови функционалности за автономните машини при намаляване на обичайните рискове от приемането или неприемането на нова технология. Платформата вече работи при една от най-големите минни компании в света, като целта е практически да се интегрират автономни машини и превозни средства, използвани обичайно извън мините, в съществуващата минна инфраструктура.

<< Обратно към новините