НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. Строителна техника! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

НСИ: Спад на превозените товари по суша и по вода

27.02.2019

НСИ: Спад на превозените товари по суша и по вода

През четвъртото тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27 995,8 хил. т, или с 11,3% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г.

[✕]

Това сочат предварителните сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ). Основно това се дължи на международните превози при автомобилния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 7 531,9 млн. ткм, в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.
Превозените товари от речния и морския транспорт са намалели със 115,1 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2017 г., в резултат на по-малкото превозени товари от морския транспорт, показват данните на НСИ. Наблюдава се спад и в извършената работа и достига 183,7 млн. ткм. Това е дължи на по-кратките разстояния, на които са били превозени товарите от речния транспорт.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. се отчита и намаление на превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт). Наблюдава се спад с 3,5 и 4,7% спрямо същия период на предходната година. През периода октомври - декември 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 71 905,0 хил. пътници, или с 1 450 хил. пътници по-малко спрямо същия период на предходната година. Това се дължи на трамвайните превози.

<< Обратно към новините