Mercedes-Benz Trucks одобри алтернативните горива за OM 470 и OM 471

05.07.2016

Mercedes-Benz Trucks одобри алтернативните горива за OM 470 и OM 471

За двигателите последно поколение OM 470 (с обем 10,7 л) и OM 471 (с обем 12,8 л) Mercedes-Benz Trucks одобри използването на алтернативни горива, отговарящи на нормата prEN 15940.

[✕]

Това включва горива получени от хидрогенирни растителни мазнини (Hydrotreated Vegetable Oil -HVO), втечнена биомаса (Biomass To Liquid -BTL), втечнен газ (Gas To Liquid -GTL), втечнени въглища (Coal To Liquid –CTL), при които от различни суровини чрез химични процеси се получават горива.

Съвместимостта на двигателите с тези горива е доказана с редица тестове. Ако алтернативното гориво отговаря на нормите prEN 15940, не се налага модификация на двигателя. Еднакви са и интервалите за смяна на маслата и филтъра за твърди частици, като гаранционните срокове се запазват същите. Няма промяна и в динамичните характеристики на двигателя.

<< Обратно към новините